Waarvoor?

Een overzicht waarbij energetische behandelingen worden ingezet

  •  Sneller herstel na een operatie
  • (bijvoorbeeld bij wondgenezing en zwelling)
  • Hoofdpijn
  •  Slapeloosheid
  •  Spierklachten
  •  Reumatische klachten
  •  Keelpijn
  •  Vermoeidheid
  •  Darm problemen
  • Etc.

 

Een eerste consult gaat altijd in combinatie met een tweede consult, dit omdat de therapie enige tijd nodig heeft om in te werken en ik mijn behandeling op uw klachten aanpas.